DENTARIS - Kursy i Szkolenia dla Lekarzy


Prowadzimy kursy i szkolenia dla lekarzylekarzy dentystów w następujących dziedzinach:

 • chirurgia jamy ustnej, 
 • implantologia, 
 • stomatologia cyfrowa, 
 • stomatologia estetyczna.

Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia,  w organizacji szkoleń współpracujemy z Wydziałem Medycznym Akademii Górnośląskiej w Katowicach, w którym zostało stworzone nowoczesne STOMATOLOGICZNE CENTRUM DYDAKTYCZNE.


Kursy i szkolenia (współpraca z Akademią Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)


Implantologia Stomatologiczna - Curriculum

 

Następna edycja rozpoczyna się: 28 października 2023   Pozostało miejsc: 1 miejsce

Koszt uczestnictwa w całym szkoleniu wynosi 21.500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice


Harmonogram zjazdów:


28-29 października 2023

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne 


2-3 grudnia 2023

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne


13-14 stycznia 2024

Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"


24-25 lutego 2024

Implantoprotetyka


Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie podyplomowe
"Implantologia Stomatologiczna - Curriculum"
lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 696 728 230

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.

Szkolenie "Implantologia Stomatologiczna - Curriculum" jest cyklem 4 dwudniowych kursów, których celem jest przygotowanielekarzy klinicystów do samodzielnego prowadzenia leczenia implantoprotetycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego. Współczesne wymagania stawiają przed implantologami szereg wyzwań związanych z bezpiecznym i przewidywalnym wykonywaniem zabiegów również u Pacjentów ze znacznym deficytem kości wyrostka zębodołowego. Z kolei wysokie wymagania estetyczne generują potrzebę posiadania przez lekarzy wysokich kompetencji w zakresie zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej oraz umiejętności doboru najwłaściwszych rozwiązań implantoprotetycznych, spośród szerokiej gamy suprastruktur ruchomych i stałych oraz przykręcanych i cementowanych. Ponadto stały rozwój technologiczny stawia wymagania znajomości zarówno klasycznych protokołów postępowania klinicznego w wykonawstwie rozwiązań implantoprotetycznych, jak również wdrażania w praktyce rozwiązań cyfrowych.

Dlatego też program szkolenia podyplomowego „Implantologia Stomatologiczna Curriculum” został tak skonstruowany, aby lekarze w stosunkowo krótkim czasie zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nie tylko zabiegów wprowadzania implantów zębowych, ale również procedur augmentacyjnych, podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz szeroko pojętej implantoprotetyki. Program czterech dwudniowych zjazdów pokrywa wszystkie te zagadnienia. Lekarze, którzy posiadają już pewne doświadczenie w określonych obszarach implantologii nie muszą uczestniczyć we wszystkich modułach, ale wybrać tylko zjazdy, których tematyka odpowiada ich potrzebom edukacyjnym.

Każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnych fantomach lub preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonego klinicysty będą uczyć się krok-po-kroku podstawowych i zaawansowanych procedur zabiegowych związanych ze współczesną implantologią i implantoprotetyką.

Lekarze, którzy będą chcieli kontynuować swoje kształcenie w zakresie implantologii stomatologicznej na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie, będą mieli możliwość uczestniczenia od września 2020 w studiach podyplomowych „Implantologia Stomatologiczna” organizowanych na Wydziale Medycznym GWSH. Wszystkie 4 moduły będą wliczały się do programu studiów podyplomowych.

Podczas całego szkolenia oraz do roku po jego zakończeniu kursanci będą mieli możliwość konsultowania swoich przypadków z doświadczonym implantologiem, który bezpłatnie pomoże w ustaleniu planu leczenia, doborze odpowiednich technik operacyjnych i procedur implantoprotetycznych. Ten rodzaj współpracy umożliwi bezstresowe i bezpieczne wprowadzenie implantologii do codziennej praktyki stomatologicznej.

więcej...

Szczególowy program zjazdów:

Zjazd nr 1.

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 16.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy pragnących rozpocząć leczenie implantoprotetyczne Pacjentów oraz tych, którzy mają już doświadczenie w asystowaniu do zabiegów implantacyjnych lub wprowadzaniu pierwszych implantów.

Czego się nauczysz?

 • Jak zacząć swoją przygodę z implantologią?
 • Jak zorganizować gabinet i przeszkolić personel pomocniczy do pierwszych zabiegów?
 • Jak właściwie dobrać pierwszych Pacjentów, aby nie rzucić się od razu "na głęboką wodę"?
 • Jak przeprowadzić prawidłową diagnostykę przedimplantacyjną, aby zabieg był bezpieczny i przewidywalny?
 • Jak wybrać odpowiednią technikę zabiegu implantacji?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić zabieg implantacji należycie preparując tkanki miękkie i łoże dla implantu?
 • Jak zapewnić Pacjentowi odpowiednią opiekę pozabiegową, aby polecał właśnie Ciebie kolejnym Pacjentom?

Program:

Część teoretyczna:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu implantologii stomatologicznej.
 • Anatomia jamy ustnej w aspekcie planowania i prowadzenia leczenia implantologicznego.
 • Rodzaje wszczepów stosowanych w leczeniu implantologicznym.
 • Podstawowe instrumentarium chirurgiczne w leczeniu implantologicznym.
 • Przygotowanie gabinetu i personelu do procedur z zakresu implantologii stomatologicznej.
 • Planowanie leczenia implantologicznego - badanie kliniczne i badania obrazowe ze szczególnym uwzględnieniem CBCT.
 • Dokumentacja medyczna w leczeniu implantologicznym.
 • Analiza tkanek miękkich i podłoża kostnego oraz wybór techniki wprowadzania implantów.
 • Planowanie i preparowanie płata dostępowego w chirurgii implantologicznej.
 • Preparowanie łoża i wprowadzanie implantu do kości.
 • Zaopatrzenie rany pozabiegowej i dalsze postępowanie z Pacjentem.

Część praktyczna:

1.Chirurgia tkanek miękkich - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
a) Technika płatowa i bezpłatowa postępowania z tkankami miękkimi

b) Sposoby preparowania płata dostępowego do wprowadzania implantów zębowych

c) Zamknięcie rany pozabiegowej

2. Preparowanie łoża i wprowadzanie implantów zębowych

więcej...

Zjazd nr 2.

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 16.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich lekarzy, którzy chcą w bezpieczny i przewidywalny sposób prowadzić leczenie implantoprotetyczne w większości przypadków klinicznych. Znajomość procedur augmentacyjnych jest niezbędna dla wszystkich lekarzy zajmujących się implantologią, gdyż u znacznej liczby Pacjentów,  którzy mogliby być kwalifikowani do leczenia implantoprotetycznego, napotyka się na problemy deficytu tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Umiejętność radzenia sobie z tymi zagadnieniami rozwiązuje znaczną część problemów funkcjonalnych i estetycznych, z którymi musi zmierzyć się współczesna implantologia stomatologiczna.

Czego się nauczysz?

1. Jak zaplanować leczenie implantoprotetyczne w warunkach deficytu tkanek twardych wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich jamy ustnej.

2. W jaki sposób przeprowadzić procedury augmentacyjne, aby uzyskiwać maksymalnie przewidywalne wyniki leczenia.

3. Jak dobrać odpowiednie materiały augmentacyjne lub wykorzystać własną kość Pacjenta.

5. W jaki sposób prowadzić preparację łoża dla implantu, aby w warunkach wąskiego wyrostka zębodołowego uzyskać właściwą stabilizację pierwotną implantu.

6. Jak postępować z tkankami miękkimi jamy ustnej, aby uzyskać dobry efekt estetyczny oraz stabilne wyniki leczenia w długich okresach.

7. Jak zaplanować i przeprowadzić implantacje natychmiastowe i wczesne.

Program:

Część teoretyczna:

1. Planowanie leczenia implantoprotetycznego w warunkach deficytu tkanek twardych i miękkich.

2. Wybór technik augmentacyjnych z wykorzystaniem preparatów kościozastępczych i błon zaporowych.

3. Techniki chirurgiczne "bone splitting" i " bone spreading"

4. Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegów augmentacji i implatacji, podczas zabiegów odsłaniania implantów oraz po wykonaniu uzupełnienia protetycznego.

5. Implantacje natychmiastowe i wczesne.

Część praktyczna:

1.Chirurgia tkanek miękkich podczas augmentacji, implantacji i odsłaniania implantów - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
a) Cięcia tkanek miękkich podczas augmentacji i implantacji

b) Wolne i uszypułowane przeszczepy tkanek miękkich stosowane podczas procedur augmentacyjnych

c) Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegów odsłaniania implantów: wycięcie tkanek miękkich, płat zrolowany, dowierzchołkowe przesunięcie płata, cięcie "M"

2. Techniki "bone spreading" i "bone splitting"

3. Implantacje natychmiastowe i techniki augmentacyjne z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych - ćwiczenia na fantomach 

więcej...

Zjazd nr 3.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 16.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, którzy pragnęliby rozszerzyć swoje umiejętności o bezpieczne prowadzenie zabiegu chirurgicznego podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą lub zamkniętą.

Czego się nauczysz?

 • Jak rozszerzyć możliwości prowadzenia leczenia implantologicznego w swojej praktyce o Pacjentów z pionowym deficytem kości w bocznych odcinkach szczęki?
 • Jak zorganizować gabinet i przygotować personel pomocniczy do zabiegów chirurgicznych podniesienia dna zatoki szczękowej?
 • Jak przeprowadzić prawidłową diagnostykę przedzabiegową, aby zabieg był bezpieczny i przewidywalny?
 • Kiedy zakwalifikować Pacjentów do zabiegu metodą otwartą, a kiedy metodą zamkniętą?
 • W jakich przypadkach kwalifikować Pacjentów do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wprowadzeniem implantów?
 • Jak dobrać prawidłową technikę zabiegu i odpowiednie instrumentarium?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić postępowanie chirurgiczne właściwie prowadząc cięcie tkanek miękkich jamy ustnej, preparację kości i błony śluzowej zatoki szczękowej?
 • Jak uniknąć powikłań, które mogą się wydarzyć podczas zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej?
 • Jak radzić sobie z najczęstszymi powikłaniami pozabiegowymi?
 • Jak zapewnić Pacjentowi odpowiednią opiekę pozabiegową, aby polecał właśnie Ciebie kolejnym Pacjentom?

Program:

Część teoretyczna:

 • Anatomia chirurgiczna i radiologiczna zatok szczękowych.
 • Badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz analiza wyników badań radiologicznych przed kwalifikacją Pacjenta do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • Przygotowanie gabinetu zabiegowego i przeszkolenie personelu pomocniczego przed zabiegami podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • Postępowanie z tkankami miękkimi i tkanką kostną w zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zakmniętą - wskazania, instrumentarium i technika zabiegowa.
 • Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą - wskazania, instrumentarium i technika zabiegowa.
 • Wskazania do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wszczepieniem implantów zębowych.
 • Materiały kościozastępcze i błony zaporowe stosowane podczas procedur "sinus lift" metodą otwartą i zamkniętą.
 • Powikłania śródzabiegowe oraz pozabiegowe w procedurach podniesienia dna zatoki szczękowej. Skuteczne metody zapobiegania powikłaniom oraz leczenia powikłań.
 • Opieka pozabiegowa u Pacjentów po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.

Część praktyczna - zajęcia fantomowe

1. Preparowanie płata dostępowego tkanek miękkich do podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.

2. Preparacja okna kostnego z wykorzystaniem systemu piezosurgery lub dedykowanego systemu narzędzi rotacyjnych.

3. Preparacja błony śluzowej zatoki szczękowej.

4. Założenie błon zaporowych oraz wprowadzenie materiału kościozastępczego w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.

5. Szycie chirurgiczne zapewniające szczelną adaptację i redukcję napięcia tkanek miękkich po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.

6. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą.

więcej...

Zjazd nr 4.

Implantoprotetyka

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 16.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich lekarzy, którzy chcą prowadzić leczenie implantoprotetyczne Pacjentów z uwzględnieniem odtworzenia funkcji układu stomatognatycznego oraz estetyki. Olbrzymi wybór rozwiązań protetycznych sprawia, że podjęcie decyzji dotyczącej sposobu odtworzenia uzębienia jest niejednokrotnie bardzo trudne. Kurs ma na celu przedstawienie uczestnikom stosowanych rozwiązań implantorptoetycznych zarówno stałych, jak i ruchomych oraz protokołów postępowania w najczęstszych sytuacjach klinicznych.

Czego się nauczysz?

1. Projektowania rozwiązań implantoprotetycznych dostosowanych do określonych sytuacji klinicznych.

2. Właściwego doboru dostępnych komponentów implantoprotetycznych.

3. Prawidłowego wykorzystywania standardowych, indywidualizowanych i indywidualnych łączników protetycznych.

5. Sprawdzonych protokołów postępowania klinicznego w wykonywaniu przykręcanych i cementowanych suprastruktur implantoprotetycznych.

6. Stosowania rozwiązań „overdenture” opartych na implantach.

7. Pobierania wycisków metodą łyżki otwartej i zamkniętej w postępowaniu implantoprotetycznym.

8. Wykorzystania skanera wewnątrzustnego w cyfrowych protokołach implantoprotetycznych.

9. Montażu komponentów implantoprotetycznych i bezpiecznych protokołów cementowania koron i mostów opartych na implantach.

Program:

Część teoretyczna:

1. Konstrukcje implantoprotetyczne stosowane w rehabilitacji układu stomatognatycznego.

2. Przykręcane i cementowane suprastruktury implantoprotetyczne.

3. Rozwiązania typu „overdenture”.

4. Komponenty implantoprotetyczne ze szczególnym uwzględnieniem łączników standardowych, indywidualizowanych i indywidualnych.

5. Konwencjonalne i cyfrowe protokoły postępowania klinicznego w wykonawstwie różnych typów rozwiązań implantoprotetycznych.

6. Zasady projektowania prac implantoprotetycznych.

Część praktyczna:

 • Pobieranie wycisków metodą łyżki otwartej i zamkniętej w postępowaniu implantoprotetycznym.
 • Pobieranie wycisków cyfrowych.
 • Montaż komponentów implantoprotetycznych.
 • Cementowanie koron na łącznikach implantoprotetycznych.
więcej...

Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów

Następna edycja rozpoczyna się: 23 września 2023   Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt: 2.400 zł za jeden zjazd. Ostatni 8 zjazd powtórkowy i egzamin są darmowe, czyli koszt całego szkolenia wynosi 16.800 zł.

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy rozpoczynającej we wrześniu 2023 - dziesiąta edycja

23 września 2023 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 października 2023 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcje i radektomie (zajęcia teoretyczne i fantomach)

25 listopada 2023 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

16 grudnia 2023 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

20 stycznia 2024 - postępowanie z zębami zatrzymanymi; odsłanianie i usuwanie zębów zatrzymanych; leczenie utrudnionego wyrzynania zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

17 lutego 2024 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 marca 2024 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

20 kwietnia 2024 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych siedmiu dni szkolenia, po południu egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Szkolenie "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" jest 8-dniowym cyklem kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. W stosunku do poprzednich edycji został dodany 1 dzień szkoleniowy poświęcony w całości usuwaniu i odsłanianiu zębów zatrzymanych. Było to podyktowane sugestiami dotychczasowych uczestników naszego szkolenia, którzy widzieli ogromne zapotrzebowanie na te procedury w swoich gabinetach.

Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szklenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia oraz po jego zakończeniu kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi przy użyciu technik komunikacji na odległość mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, ósmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Świadectwa Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" obejmują:

- podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,

- planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,

- ekstrakcje i zaopatrzenie zębodołu,

- chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,

- zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,

- usuwanie pozostawionych korzeni zębów

- usuwanie zębów zatrzymanych,

- chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,

- pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,

- zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,

- chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,

- wydłużanie koron klinicznych zębów,

- przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,

- wycinanie i plastyka wędzidełek.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów"?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej, a także Świadectwa Ukończenia Szkolenia Podyplomowego wydawanego przez Dział Studiów Podyplomowych Kursów i Szkoleń Wydziału Medycznego GWSH.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych i fantomach,
 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych,
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.
więcej...
 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel.  696 728 230

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Harmonogramy zajęć dla grup "w toku"

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w maju 2022 - ósma edycja

14 maja 2022 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

18 czerwca 2022 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

17 września 2022 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcje i radektomie (zajęcia teoretyczne i fantomach)

15 października 2022 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 listopada 2022 - postępowanie z zębami zatrzymanymi; odsłanianie i usuwanie zębów zatrzymanych; leczenie utrudnionego wyrzynania zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

17 grudnia 2022 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

14 stycznia 2023 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

18 lutego 2023 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych siedmiu dni szkolenia, po południu egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w lutym 2023 - dziewiąta edycja

4 lutego 2023 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

4 marca 2023 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

1 kwietnia 2023 - postępowanie z zębami zatrzymanymi; odsłanianie i usuwanie zębów zatrzymanych; leczenie utrudnionego wyrzynania zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

13 maja 2023 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcje i radektomie (zajęcia teoretyczne i fantomach)

3 czerwca 2023 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęciai praktyczne na preparatach zwierzęcych)

9 września 2023 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

7 października 2023 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

18 listopada 2023 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych siedmiu dni szkolenia, po południu egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Aktualności

16. listopada 2019

Zakończyła się pierwsza edycja Szkolenia Podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej" prowadzonego na Wydziale Medycznym GWSH. Wszyscy Uczestnicy koncertowo zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Naszym wspaniałym Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w leczeniu chirurgicznym Pacjentów!


Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne

 

Zajęcia odbywają się w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym GWSH.

Adres:

ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice