DENTARIS - Kursy i Szkolenia dla Lekarzy


Prowadzimy kursy i szkolenia dla lekarzylekarzy dentystów w następujących dziedzinach:

 • chirurgia jamy ustnej, 
 • implantologia, 
 • stomatologia cyfrowa, 
 • stomatologia estetyczna.

Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia,  w organizacji szkoleń współpracujemy z Wydziałem Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, w którym zostało stworzone nowoczesne STOMATOLOGICZNE CENTRUM DYDAKTYCZNE.


Kursy i szkolenia (współpraca z GWSH)


Wydłużanie koron klinicznych zębów

Termin: 29 lutego 2020      Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt szkolenia: 1500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

Wydłużanie koron klinicznych zębów jest procedurą chirurgiczną wykonywaną ze wskazań estetycznych (w przypadkach uśmiechu dziąsłowego, zaburzonego aktywnego lub biernego wyrzynania zębów, asymetrii dziąsłowej i nierównego przebiegu girlandy dziąsłowej) lub funkcjonalnych (umożliwia uzyskanie dostępu do poddziąsłowych ubytków próchnicowych i linii złamania twardych tkanek zęba oraz zwiększa powierzchnię retencji stałych uzupełnień protetycznych).

W celu bezpiecznego i przewidywalnego przeprowadzenia tej procedury należy wziąć pod uwagę wiele czynników, między innymi szerokość strefy dziąsła przyczepionego, głębokość kieszonki dziąsłowej oraz poziom brzegu wyrostka zębodołowego. Aby efekty zabiegu były trwałe należy wybrać odpowiednią do danego przypadku technikę chirurgiczną.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych. Uczestnicy pod okiem specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania procedur chirurgicznego wydłużenia koron zębów w różnych sytuacjach klinicznych.

 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie "Wydłużanie koron klinicznych zębów" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Implantologia Stomatologiczna - Curriculum

 

Następna edycja rozpoczyna się: 7 marca 2020   Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt: 1800 zł za jeden dzień szkolenia, czyli 3600 zł za jeden zjazd.

Koszt uczestnictwa w całym szkoleniu wynosi 14.400 zł

Poszczególne zjazdy mogą zostać wykupione pojedynczo

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice


Harmonogram zjazdów:


7-8 marca 2020

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne 


28-29 marca 2020

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne


9-10 maja 2020

Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"


6-7 czerwca 2020

Implantoprotetyka


Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie podyplomowe
"Implantologia Stomatologiczna - Curriculum"
lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.

Szkolenie "Implantologia Stomatologiczna - Curriculum" jest cyklem 4 dwudniowych kursów, których celem jest przygotowanielekarzy klinicystów do samodzielnego prowadzenia leczenia implantoprotetycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego. Współczesne wymagania stawiają przed implantologami szereg wyzwań związanych z bezpiecznym i przewidywalnym wykonywaniem zabiegów również u Pacjentów ze znacznym deficytem kości wyrostka zębodołowego. Z kolei wysokie wymagania estetycznegenerują potrzebę posiadania przez lekarzy wysokich kompetencji w zakresie zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej oraz umiejętności doboru najwłaściwszych rozwiązań implantoprotetycznych, spośród szerokiej gamy suprastruktur ruchomych i stałych oraz przykręcanych i cementowanych. Ponadto stały rozwój technologiczny stawia wymagania znajomości zarówno klasycznych protokołów postępowania klinicznego w wykonawstwie rozwiązań implantoprotetycznych, jak również wdrażania w praktyce rozwiązań cyfrowych.

Dlatego też program szkolenia podyplomowego „Implantologia Stomatologiczna Curriculum” został tak skonstruowany, aby lekarze w stosunkowo krótkim czasie zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nie tylko zabiegów wprowadzania implantów zębowych, ale również procedur augmentacyjnych, podnoszenia dna zatoki szczękowej oraz szeroko pojętej implantoprotetyki. Program czterech dwudniowych zjazdów pokrywa wszystkie te zagadnienia. Lekarze, którzy posiadają już pewne doświadczenie w określonych obszarach implantologii nie muszą uczestniczyć we wszystkich modułach, ale wybrać tylko zjazdy, których tematyka odpowiada ich potrzebom edukacyjnym.

Każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnych fantomach lub preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonego klinicysty będą uczyć się krok-po-kroku podstawowych i zaawansowanych procedur zabiegowych związanych ze współczesną implantologią i implantoprotetyką.

Lekarze, którzy będą chcieli kontynuować swoje kształcenie w zakresie implantologii stomatologicznej na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie, będą mieli możliwość uczestniczenia od września 2020 w studiach podyplomowych „Implantologia Stomatologiczna” organizowanych na Wydziale Medycznym GWSH. Wszystkie 4 moduły będą wliczały się do programu studiów podyplomowych.

Podczas całego szkolenia oraz do roku po jego zakończeniu kursanci będą mieli możliwość konsultowania swoich przypadków z doświadczonym implantologiem, który bezpłatnie pomoże w ustaleniu planu leczenia, doborze odpowiednich technik operacyjnych i procedur implantoprotetycznych. Ten rodzaj współpracy umożliwi bezstresowe i bezpieczne wprowadzenie implantologii do codziennej praktyki stomatologicznej.

więcej...

Szczególowy program zjazdów:

Zjazd nr 1.

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy pragnących rozpocząć leczenie implantoprotetyczne Pacjentów oraz tych, którzy mają już doświadczenie w asystowaniu do zabiegów implantacyjnych lub wprowadzaniu pierwszych implantów.

Czego się nauczysz?

 • Jak zacząć swoją przygodę z implantologią?
 • Jak zorganizować gabinet i przeszkolić personel pomocniczy do pierwszych zabiegów?
 • Jak właściwie dobrać pierwszych Pacjentów, aby nie rzucić się od razu "na głęboką wodę"?
 • Jak przeprowadzić prawidłową diagnostykę przedimplantacyjną, aby zabieg był bezpieczny i przewidywalny?
 • Jak wybrać odpowiednią technikę zabiegu implantacji?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić zabieg implantacji należycie preparując tkanki miękkie i łoże dla implantu?
 • Jak zapewnić Pacjentowi odpowiednią opiekę pozabiegową, aby polecał właśnie Ciebie kolejnym Pacjentom?

Program:

Część teoretyczna:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu implantologii stomatologicznej.
 • Anatomia jamy ustnej w aspekcie planowania i prowadzenia leczenia implantologicznego.
 • Rodzaje wszczepów stosowanych w leczeniu implantologicznym.
 • Podstawowe instrumentarium chirurgiczne w leczeniu implantologicznym.
 • Przygotowanie gabinetu i personelu do procedur z zakresu implantologii stomatologicznej.
 • Planowanie leczenia implantologicznego - badanie kliniczne i badania obrazowe ze szczególnym uwzględnieniem CBCT.
 • Dokumentacja medyczna w leczeniu implantologicznym.
 • Analiza tkanek miękkich i podłoża kostnego oraz wybór techniki wprowadzania implantów.
 • Planowanie i preparowanie płata dostępowego w chirurgii implantologicznej.
 • Preparowanie łoża i wprowadzanie implantu do kości.
 • Zaopatrzenie rany pozabiegowej i dalsze postępowanie z Pacjentem.

Część praktyczna:

1.Chirurgia tkanek miękkich - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
a) Technika płatowa i bezpłatowa postępowania z tkankami miękkimi

b) Sposoby preparowania płata dostępowego do wprowadzania implantów zębowych

c) Zamknięcie rany pozabiegowej

2. Preparowanie łoża i wprowadzanie implantów zębowych

więcej...

Zjazd nr 2.

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich lekarzy, którzy chcą w bezpieczny i przewidywalny sposób prowadzić leczenie implantoprotetyczne w większości przypadków klinicznych. Znajomość procedur augmentacyjnych jest niezbędna dla wszystkich lekarzy zajmujących się implantologią, gdyż u znacznej liczby Pacjentów,  którzy mogliby być kwalifikowani do leczenia implantoprotetycznego, napotyka się na problemy deficytu tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Umiejętność radzenia sobie z tymi zagadnieniami rozwiązuje znaczną część problemów funkcjonalnych i estetycznych, z którymi musi zmierzyć się współczesna implantologia stomatologiczna.

Czego się nauczysz?

1. Jak zaplanować leczenie implantoprotetyczne w warunkach deficytu tkanek twardych wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich jamy ustnej.

2. W jaki sposób przeprowadzić procedury augmentacyjne, aby uzyskiwać maksymalnie przewidywalne wyniki leczenia.

3. Jak dobrać odpowiednie materiały augmentacyjne lub wykorzystać własną kość Pacjenta.

5. W jaki sposób prowadzić preparację łoża dla implantu, aby w warunkach wąskiego wyrostka zębodołowego uzyskać właściwą stabilizację pierwotną implantu.

6. Jak postępować z tkankami miękkimi jamy ustnej, aby uzyskać dobry efekt estetyczny oraz stabilne wyniki leczenia w długich okresach.

7. Jak zaplanować i przeprowadzić implantacje natychmiastowe i wczesne.

Program:

Część teoretyczna:

1. Planowanie leczenia implantoprotetycznego w warunkach deficytu tkanek twardych i miękkich.

2. Wybór technik augmentacyjnych z wykorzystaniem preparatów kościozastępczych i błon zaporowych.

3. Techniki chirurgiczne "bone splitting" i " bone spreading"

4. Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegów augmentacji i implatacji, podczas zabiegów odsłaniania implantów oraz po wykonaniu uzupełnienia protetycznego.

5. Implantacje natychmiastowe i wczesne.

Część praktyczna:

1.Chirurgia tkanek miękkich podczas augmentacji, implantacji i odsłaniania implantów - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
a) Cięcia tkanek miękkich podczas augmentacji i implantacji

b) Wolne i uszypułowane przeszczepy tkanek miękkich stosowane podczas procedur augmentacyjnych

c) Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegów odsłaniania implantów: wycięcie tkanek miękkich, płat zrolowany, dowierzchołkowe przesunięcie płata, cięcie "M"

2. Techniki "bone spreading" i "bone splitting" - ćwiczenia na kościach

3. Implantacje natychmiastowe i techniki augmentacyjne z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych - ćwiczenia na fantomach 

więcej...

Zjazd nr 3.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, którzy pragnęliby rozszerzyć swoje umiejętności o bezpieczne prowadzenie zabiegu chirurgicznego podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą lub zamkniętą.

Czego się nauczysz?

 • Jak rozszerzyć możliwości prowadzenia leczenia implantologicznego w swojej praktyce o Pacjentów z pionowym deficytem kości w bocznych odcinkach szczęki?
 • Jak zorganizować gabinet i przygotować personel pomocniczy do zabiegów chirurgicznych podniesienia dna zatoki szczękowej?
 • Jak przeprowadzić prawidłową diagnostykę przedzabiegową, aby zabieg był bezpieczny i przewidywalny?
 • Kiedy zakwalifikować Pacjentów do zabiegu metodą otwartą, a kiedy metodą zamkniętą?
 • W jakich przypadkach kwalifikować Pacjentów do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wprowadzeniem implantów?
 • Jak dobrać prawidłową technikę zabiegu i odpowiednie instrumentarium?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić postępowanie chirurgiczne właściwie prowadząc cięcie tkanek miękkich jamy ustnej, preparację kości i błony śluzowej zatoki szczękowej?
 • Jak uniknąć powikłań, które mogą się wydarzyć podczas zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej?
 • Jak radzić sobie z najczęstszymi powikłaniami pozabiegowymi?
 • Jak zapewnić Pacjentowi odpowiednią opiekę pozabiegową, aby polecał właśnie Ciebie kolejnym Pacjentom?

Program:

Część teoretyczna:

 • Anatomia chirurgiczna i radiologiczna zatok szczękowych.
 • Badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz analiza wyników badań radiologicznych przed kwalifikacją Pacjenta do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • Przygotowanie gabinetu zabiegowego i przeszkolenie personelu pomocniczego przed zabiegami podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • Postępowanie z tkankami miękkimi i tkanką kostną w zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zakmniętą - wskazania, instrumentarium i technika zabiegowa.
 • Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą - wskazania, instrumentarium i technika zabiegowa.
 • Wskazania do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wszczepieniem implantów zębowych.
 • Materiały kościozastępcze i błony zaporowe stosowane podczas procedur "sinus lift" metodą otwartą i zamkniętą.
 • Powikłania śródzabiegowe oraz pozabiegowe w procedurach podniesienia dna zatoki szczękowej. Skuteczne metody zapobiegania powikłaniom oraz leczenia powikłań.
 • Opieka pozabiegowa u Pacjentów po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.

Część praktyczna:

Zajęcia na preparatach zwierzęcych:

1. Preparowanie płata dostępowego tkanek miękkich do podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.

2. Preparacja okna kostnego z wykorzystaniem systemu piezosurgery lub dedykowanego systemu narzędzi rotacyjnych.

3. Preparacja błony śluzowej zatoki szczękowej.

4. Założenie błon zaporowych oraz wprowadzenie materiału kościozastępczego w zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.

5. Szycie chirurgiczne zapewniające szczelną adaptację i redukcję napięcia tkanek miękkich po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.

Zajęcia fantomowe:

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą.

więcej...

Zjazd nr 4.

Implantoprotetyka

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich lekarzy, którzy chcą prowadzić leczenie implantoprotetyczne Pacjentów z uwzględnieniem odtworzenia funkcji układu stomatognatycznego oraz estetyki. Olbrzymi wybór rozwiązań protetycznych sprawia, że podjęcie decyzji dotyczącej sposobu odtworzenia uzębienia jest niejednokrotnie bardzo trudne. Kurs ma na celu przedstawienie uczestnikom stosowanych rozwiązań implantorptoetycznych zarówno stałych, jak i ruchomych oraz protokołów postępowania w najczęstszych sytuacjach klinicznych.

Czego się nauczysz?

1. Projektowania rozwiązań implantoprotetycznych dostosowanych do określonych sytuacji klinicznych.

2. Właściwego doboru dostępnych komponentów implantoprotetycznych.

3. Prawidłowego wykorzystywania standardowych, indywidualizowanych i indywidualnych łączników protetycznych.

5. Sprawdzonych protokołów postępowania klinicznego w wykonywaniu przykręcanych i cementowanych suprastruktur implantoprotetycznych.

6. Stosowania rozwiązań „overdenture” opartych na implantach.

7. Pobierania wycisków metodą łyżki otwartej i zamkniętej w postępowaniu implantoprotetycznym.

8. Wykorzystania skanera wewnątrzustnego w cyfrowych protokołach implantoprotetycznych.

9. Montażu komponentów implantoprotetycznych i bezpiecznych protokołów cementowania koron i mostów opartych na implantach.

Program:

Część teoretyczna:

1. Konstrukcje implantoprotetyczne stosowane w rehabilitacji układu stomatognatycznego.

2. Przykręcane i cementowane suprastruktury implantoprotetyczne.

3. Rozwiązania typu „overdenture”.

4. Komponenty implantoprotetyczne ze szczególnym uwzględnieniem łączników standardowych, indywidualizowanych i indywidualnych.

5. Konwencjonalne i cyfrowe protokoły postępowania klinicznego w wykonawstwie różnych typów rozwiązań implantoprotetycznych.

6. Zasady projektowania prac implantoprotetycznych.

Część praktyczna:

 • Pobieranie wycisków metodą łyżki otwartej i zamkniętej w postępowaniu implantoprotetycznym.
 • Pobieranie wycisków cyfrowych.
 • Montaż komponentów implantoprotetycznych.
 • Cementowanie koron na łącznikach implantoprotetycznych.
więcej...

Implantologia Stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne

Termin: 7-8 marca 2020   Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt: 3600 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne

Czas trwania: 7-8 marca 2020 (sobota  i niedziela) od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy pragnących rozpocząć leczenie implantoprotetyczne Pacjentów oraz tych, którzy mają już doświadczenie w asystowaniu do zabiegów implantacyjnych lub wprowadzaniu pierwszych implantów.

Czego się nauczysz?

 • Jak zacząć swoją przygodę z implantologią?
 • Jak zorganizować gabinet i przeszkolić personel pomocniczy do pierwszych zabiegów?
 • Jak właściwie dobrać pierwszych Pacjentów, aby nie rzucić się od razu "na głęboką wodę"?
 • Jak przeprowadzić prawidłową diagnostykę przedimplantacyjną, aby zabieg był bezpieczny i przewidywalny?
 • Jak wybrać odpowiednią technikę zabiegu implantacji?
 • Jak bezpiecznie przeprowadzić zabieg implantacji należycie preparując tkanki miękkie i łoże dla implantu?
 • Jak zapewnić Pacjentowi odpowiednią opiekę pozabiegową, aby polecał właśnie Ciebie kolejnym Pacjentom?

Program:

Część teoretyczna:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu implantologii stomatologicznej.
 1. Anatomia jamy ustnej w aspekcie planowania i prowadzenia leczenia implantologicznego.
 1. Rodzaje wszczepów stosowanych w leczeniu implantologicznym.
 1. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne w leczeniu implantologicznym.
 1. Przygotowanie gabinetu i personelu do procedur z zakresu implantologii stomatologicznej.
 1. Planowanie leczenia implantologicznego - badanie kliniczne i badania obrazowe ze szczególnym uwzględnieniem CBCT.
 1. Dokumentacja medyczna w leczeniu implantologicznym.
 1. Analiza tkanek miękkich i podłoża kostnego oraz wybór techniki wprowadzania implantów.
 1. Planowanie i preparowanie płata dostępowego w chirurgii implantologicznej.
 1. Preparowanie łoża i wprowadzanie implantu do kości.
 1. Zaopatrzenie rany pozabiegowej i dalsze postępowanie z Pacjentem.

Część praktyczna:

1.Chirurgia tkanek miękkich - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
a) Technika płatowa i bezpłatowa postępowania z tkankami miękkimi

b) Sposoby preparowania płata dostępowego do wprowadzania implantów zębowych

c) Zamknięcie rany pozabiegowej

2. Preparowanie łoża i wprowadzanie implantów zębowych - ćwiczenia na fantomach

więcej...

Jeśli chcesz zapisać się na kurs
"Implantologia Stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne" 
lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

Termin: 28-29 marca 2020   Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt: 3600 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

Czas trwania: sobota i niedziela od 9.00 do 17.00 (20 godz.)

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich lekarzy, którzy chcą w bezpieczny i przewidywalny sposób prowadzić leczenie implantoprotetyczne w większości przypadków klinicznych. Znajomość procedur augmentacyjnych jest niezbędna dla wszystkich lekarzy zajmujących się implantologią, gdyż u znacznej liczby Pacjentów,  którzy mogliby być kwalifikowani do leczenia implantoprotetycznego, napotyka się na problemy deficytu tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Umiejętność radzenia sobie z tymi zagadnieniami rozwiązuje znaczną część problemów funkcjonalnych i estetycznych, z którymi musi zmierzyć się współczesna implantologia stomatologiczna.

Czego się nauczysz?

1. Jak zaplanować leczenie implantoprotetyczne w warunkach deficytu tkanek twardych wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich jamy ustnej.

2. W jaki sposób przeprowadzić procedury augmentacyjne, aby uzyskiwać maksymalnie przewidywalne wyniki leczenia.

3. Jak dobrać odpowiednie materiały augmentacyjne lub wykorzystać własną kość Pacjenta.

5. W jaki sposób prowadzić preparację łoża dla implantu, aby w warunkach wąskiego wyrostka zębodołowego uzyskać właściwą stabilizację pierwotną implantu.

6. Jak postępować z tkankami miękkimi jamy ustnej, aby uzyskać dobry efekt estetyczny oraz stabilne wyniki leczenia w długich okresach.

7. Jak zaplanować i przeprowadzić implantacje natychmiastowe i wczesne.

Program:

Część teoretyczna:

1. Planowanie leczenia implantoprotetycznego w warunkach deficytu tkanek twardych i miękkich.

2. Wybór technik augmentacyjnych z wykorzystaniem preparatów kościozastępczych i błon zaporowych.

3. Techniki chirurgiczne "bone splitting" i " bone spreading"

4. Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegów augmentacji i implatacji, podczas zabiegów odsłaniania implantów oraz po wykonaniu uzupełnienia protetycznego.

5. Implantacje natychmiastowe i wczesne.

Część praktyczna:

1.Chirurgia tkanek miękkich podczas augmentacji, implantacji i odsłaniania implantów - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:
a) Cięcia tkanek miękkich podczas augmentacji i implantacji

b) Wolne i uszypułowane przeszczepy tkanek miękkich stosowane podczas procedur augmentacyjnych

c) Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegów odsłaniania implantów: wycięcie tkanek miękkich, płat zrolowany, dowierzchołkowe przesunięcie płata, cięcie "M"

2. Techniki "bone spreading" i "bone splitting" - ćwiczenia na kościach

3. Implantacje natychmiastowe i techniki augmentacyjne z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych - ćwiczenia na fantomach

więcej...

Jeśli chcesz zapisać się na kurs
"Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej
oraz implantacje natychmiastowe i wczesne"
 
lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów

Następna edycja rozpoczyna się: 21 marca 2020   Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt: 1500 zł za jeden zjazd (przy wykupieniu całego szkolenia ostatni 7 zjazd jest darmowy, czyli koszt całego szkolenia wynosi 9000 zł)

Opłata egzaminacyjna (dla chętnych): 500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy rozpoczynającej w marcu 2020

21 marca 2020 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

25 kwietnia 2020 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 maja 2020 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

20 czerwca 2020 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 września 2020 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

17 października 2020 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 listopada 2020 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...
 

Szkolenie "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" jest 7-dniowym cyklem kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szklenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia oraz po jego zakończeniu kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi przy użyciu technik komunikacji na odległość mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, siódmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" obejmują:

- podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,

- planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,

- ekstrakcje i zaopatrzenie zębodołu,

- chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,

- zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,

- usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych,

- chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,

- pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,

- zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,

- chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,

- wydłużanie koron klinicznych zębów,

- przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,

- wycinanie i plastyka wędzidełek,

- podstawy piezochirurgii i elektrochirurgii.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów"?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Punkty edukacyjne

Szkolenie podyplomowe jest akredytowane przez Śląską Izbę Lekarską. Za udział w całym szkoleniu przysługuje 65 punktów edukacyjnych.

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych,
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.
więcej...
 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej i tkanki łącznej włóknistej - pokrywanie recesji dziąsłowych

Termin: 14 grudnia 2019      Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt szkolenia: 1500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

Przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej i tkanki łącznej włóknistej znajdują zastosowanie w wielu obszarach chirurgii jamy ustnej, między innymi w chirurgii implantologicznej, przedprotetycznej i periodontologicznej. Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak poszerzyć strefę dziąsła skeratynizowanego, powiększyć objętość wyrostka zębodołowego, czy pokryć recesje dziąsłowe. Co najważnie, nauczysz się jak bezpiecznie pobrać przeszczepy błony śluzowej i tkanki łącznej włóknistej z miejsca dawczego oraz jak poprawnie ustabilizować je w miejscu biorczym, aby uzyskać trwałe i przewidywalne rezultaty kliniczne. Przyswoisz sobie sprawdzone protokoły postępowania, dzięki którym rozwiążesz większość problemów związanych z deficytem tkanek miękkich jamy ustnej.

Szkolenie przeznaczone jest dla stomatologów posiadających już pewne doświadczenie w zakresie chirurgii jamy ustnej, przede wszystkim umiejętność preparowania płata i szycia chirurgicznego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych. Uczestnicy pod okiem specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej uczą się krok-po-kroku bezbłędnego pobierania wolnych przeszczepów dziąsła i tkanki łącznej włóknistej oraz mocowania przeszczepów w miejscu biorczym w wielu sytuacjach klinicznych (m. in. recesje dziąsłowe, wąska strefa dziąsła przyczepionego).

 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie "Przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej i tkanki łącznej włóknistej" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Wydłużanie koron klinicznych zębów

Termin: 23 listopada 2019      Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Termin: 7 grudnia 2019           Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt szkolenia: 1500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

 

Wydłużanie koron klinicznych zębów jest procedurą chirurgiczną wykonywaną ze wskazań estetycznych (w przypadkach uśmiechu dziąsłowego, zaburzonego aktywnego lub biernego wyrzynania zębów, asymetrii dziąsłowej i nierównego przebiegu girlandy dziąsłowej) lub funkcjonalnych (umożliwia uzyskanie dostępu do poddziąsłowych ubytków próchnicowych i linii złamania twardych tkanek zęba oraz zwiększa powierzchnię retencji stałych uzupełnień protetycznych).

W celu bezpiecznego i przewidywalnego przeprowadzenia tej procedury należy wziąć pod uwagę wiele czynników, między innymi szerokość strefy dziąsła przyczepionego, głębokość kieszonki dziąsłowej oraz poziom brzegu wyrostka zębodołowego. Aby efekty zabiegu były trwałe należy wybrać odpowiednią do danego przypadku technikę chirurgiczną.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych. Uczestnicy pod okiem specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania procedur chirurgicznego wydłużenia koron zębów w różnych sytuacjach klinicznych.

 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie "Wydłużanie koron klinicznych zębów" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Harmonogramy zajęć dla grup "w toku"

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w marcu 2019

Wszystkie miejsca zajęte

2 marca - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

6 kwietnia - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

11 maja - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

8 czerwca - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

7 września - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

5 października - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

16 listopada - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w maju 2019

Wszystkie miejsca zajęte

25 maja - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

15 czerwca - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 września - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 października - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 listopada - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

14 grudnia - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

1 lutego 2020 (do uzgodnienia z uczestnikami z uwagi na różne terminy ferii zimowych w różnych województwach) - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.


Aktualności

16. listopada 2019

Zakończyła się pierwsza edycja Szkolenia Podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej" prowadzonego na Wydziale Medycznym GWSH. Wszyscy Uczestnicy koncertowo zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Naszym wspaniałym Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w leczeniu chirurgicznym Pacjentów!


Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne

 

Zajęcia odbywają się w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym GWSH.

Adres:

ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice