DENTARIS - Kursy i Szkolenia dla Lekarzy


Prowadzimy kursy i szkolenia dla lekarzylekarzy dentystów w następujących dziedzinach:

  • chirurgia jamy ustnej, 
  • implantologia, 
  • stomatologia cyfrowa, 
  • stomatologia estetyczna.

Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia,  w organizacji szkoleń współpracujemy z Wydziałem Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, w którym zostało stworzone nowoczesne STOMATOLOGICZNE CENTRUM DYDAKTYCZNE.


Kursy i szkolenia

Pozostało miejsc: wszystkie miejsca zajęte

Opłaty:
Opłata za dwudniowy kurs 3000 zł.

Jest to kurs wyrównawczy, który umożliwia kontynuację nauki w ramach szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej" w nowym roku akademickim.

Dwudniowy intensywny kurs z podstaw leczenia chirurgicznego w jamie ustnej oraz zaopatrywania zębodołów poekstrakcyjnych

Jeszcze nie zaczynamy wakacji! 29 i 30 czerwca na Wydziale Medycznym GWSH organizujemy intensywny dwudniowy kurs z podstaw leczenia chirurgicznego w jamie ustnej oraz zaopatrywania zębodołów poekstrakcyjnych. Bardzo bogaty program praktyczny obejmuje naukę wytwarzania różnych rodzajów płata dostępowego na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych i zamykania ran z wykorzystaniem najbardziej efektywnych technik szycia chirurgicznego. Drugi dzień poświęcony jest technikom zaopatrywania zębodołu poekstrakcyjnego kompensującym resorpcję kości i zapobiegającym zanikowi wyrostka zębodołowego. Zajęcia praktyczne w drugim dniu obejmują między innymi przeszczepy wolnego płata błony śluzowej z podniebienia oraz uszypułowanego i wolnego przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej, a także technikę GBR z użyciem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych. Jest to kurs wyrównawczy umożliwiający zainteresowanym uczestnikom kontynuację nauki w ramach naszego szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej" w nowym roku akademickim. Liczba miejsc ściśle ograniczona. Zajęcia poprowadzi prof. Piotr MALARA. Serdecznie zapraszamy!

 

Jeśli chcesz zapisać się na dwudniowy kurs z podstaw leczenia chirurgicznego w jamie ustnej oraz zaopatrywania zębodołów poekstrakcyjnych lub uzyskać więcej informacji, prześlij nam swój numer telefonu i adres e-mail:

lub zadzwoń do nas:

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych, sprawdź katalog "Spam"
w swoim programie pocztowym.


Następne szkolenie podyplomowe  rozpoczyna się: 25. maja 2019

Pozostało miejsc: wszystkie miejsca zajęte

Informacje o kolejnym naborze wkrótce

Opłaty: 
Opłata za każdy dzień szkolenia wynosi 1500 zł.
Istniej możliwość wykupienia pojedynczych dni szkolenia (patrz harmonogram szkolenia).
W przypadku wykupienia całego szkolenia, siódmy dzień praktycznych zajęć warsztatowych jest darmowy, czyli koszt całego szkolenia wynosi wówczas 9000 zł.

Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów 

7-dniowy cykl kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szklenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia oraz po jego zakończeniu kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi przy użyciu technik komunikacji na odległość mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, siódmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" obejmują:

- podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,

- planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,

- ekstrakcje i zaopatrzenie zębodołu,

- chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,

- zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,

- usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych,

- chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,

- pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,

- zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,

- chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,

- wydłużanie koron klinicznych zębów,

- przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,

- wycinanie i plastyka wędzidełek,

- podstawy piezochirurgii i elektrochirurgii.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów"?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Co nas wyróżnia?

  • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
  • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych,
  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
  • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.

Kadra:

Kierownik szkolenia:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
MSc. implantolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej .  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych  studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

dr n. med. Artur WITUŁA
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej z ponad 10 letnim stażem. Jako praktykujący stomatolog w kręgu jego zainteresowań zawiera się chirurgia wyrostka zębodołowego, chirurgia implantologiczna i chirurgia ortognatyczna. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim cyfrowo wspomaganym planowaniem odbudowy i przebudowy uzębienia z uwzględnieniem technik chirurgicznych w rekonstrukcjach wyrostka zębodołowego i poprawie estetyki tkanek miękkich. Jest autorem i współautorem ponad 20 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracuje także jako wykładowca w szkoleniach implantoogicznych. Jest certyfikowanym konsultantem w zakresie piezochirurgii.

Opłaty:
Opłata za każdy dzień szkolenia wynosi 1500 zł i obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych na preparatach zwierzęcych.
Istniej możliwość wykupienia pojedynczych dni szkolenia.
W przypadku wykupienia całego szkolenia, siódmy dzień praktycznych zajęć warsztatowych jest darmowy, czyli koszt całego szkolenia wynosi wówczas 9000 zł.
Cena egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz wydania Certyfikatu wynosi 500 zł.

więcej...
 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy rozpoczynającej w maju 2019

25 maja - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

15 czerwca - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 września - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 października - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 listopada - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

14 grudnia - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

1 lutego 2020 (do uzgodnienia z uczestnikami z uwagi na różne terminy ferii zimowych w różnych województwach) - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...
 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" lub uzyskać więcej informacji, prześlij nam swój numer telefonu i adres e-mail:

lub zadzwoń do nas:

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych, sprawdź katalog "Spam"
w swoim programie pocztowym.


Studia podyplomowe (współpraca z GWSH)

Następny rocznik rozpoczyna: październik 2019

Pozostało miejsc: 9

Czesne: 19.600 zł (płatne w ośmiu ratach po 2450 zł)

Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa

Celem studiów podyplomowych "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa" jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania estetycznych rekonstrukcji zębów oraz kompleksowej przebudowy uśmiechu przy użyciu najnowocześniejszych technik cyfrowych wykorzystujących technologię CAD/CAM. Stomatologia estetyczna jest połączeniem umiejętności artystycznych oraz solidnych podstaw naukowych. Dlatego też w trakcie studiów duży nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności analizy estetycznej twarzy oraz wdrażanie sprawdzonych protokołów klinicznych opartych na ugruntowanych pojęciach biologicznych i wiarygodnych wynikach badań naukowych. Program studiów zaprojektowany został w sposób zapewniający przejście przez Studenta wszystkich etapów stomatologicznego leczenia estetycznego, rozpoczynając od badania i wypracowania planu leczenia oraz cyfrowego projektowania uśmiechu, a kończąc na oddaniu Pacjentowi gotowej pracy protetycznej lub implantoprotetycznej zaprojektowanej i wykonanej przy użyciu technologii cyfrowych.

Dla kogo przeznaczone są Studia Podyplomowe "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"?

Studia przeznaczone są dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem Studiów jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnej stomatologii estetycznej opartej o technologię CAD/CAM. Podczas zajęć warsztatowych Studenci uzyskują odrębne certyfikaty potwierdzające kompetencje w poszczególnych dziedzinach stomatologii estetycznej.

Co mogę osiągnąć kończąc Studia Podyplomowe "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"?

Ukończenie Studiów Podyplomowych i otrzymanie dyplomu, poza nowoczesną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, daje możliwość pokazania Pacjentom oraz środowisku lekarskiemu swoich szczególnych kwalifikacji akademickich w dziedzinie Stomatologii Estetycznej i Cyfrowej. Absolwenci uzyskują ponadto unikalne umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć technologii cyfrowych we własnej praktyce lekarza stomatologii estetycznej. 

więcej...
 

Program Studiów Podyplomowych "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"

Zjazd nr 1

Podstawowe zagadnienia z zakresu stomatologii estetycznej.

Badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz ustalenie planu leczenia estetycznego.

Dokumentacja zdjęciowa w praktyce klinicznej.

Badania obrazowe ze szczególnym uwzględnieniem tomografii wiązki stożkowej (CBCT).

Cyfrowe projektowanie uśmiechu - Photoshop Smile Design

Zjazd nr 2

Stomatologia Cyfrowa

Wyciski klasyczne i wyciski cyfrowe.

Analiza koloru i odcienia.

Skanery wewnątrzustne i laboratoryjne.

Metody rejestracji zwarcia centralnego.

Przygotowanie modeli wirtualnych.

Podstawowe rozwiązania protetyczne i implantoprotetyczne wykonywane przy użyciu technologii CAD/CAM.

Przegląd systemów pełnoceramicznych. Materiały stosowane przy wykonywaniu uzupełnień protetycznych w technologii CAD/CAM.

Programy do wirtualnego projektowania prac protetycznych.

Druk 3D.

Prezentacja gabinetowego systemu CAD/CAM.

Zjazd nr 3

Wprowadzenie do implantologii.

Implantacje w odcinku bocznym i w strefie estetycznej.

Implantacje natychmiastowe i implantacje odroczone.

Podstawowe i zaawansowane rekonstrukcje implantoprotetyczne.

Augmentacje wyrostka zębodołowego.

Zjazd nr 4

Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej.

Postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym w celu uzyskania prawidłowych warunków kostnych i właściwej architektury tkanek miękkich.

Metody zabezpieczenia zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych.

Piezochirurgia.

Pozyskiwanie fibryny bogatopłytkowej PRF oraz osocza bogatopłytkowego i ich wykorzystanie w chirurgii stomatologicznej.

Zjazd nr 5

Zarządzanie tkankami miękkimi w jamie ustnej - warsztaty na preparatach zwierzęcych.

Postępowanie kliniczne u Pacjentów z chorobami przyzębia.

Wydłużenie korony klinicznej zęba, metody poszerzenia strefy dziąsła zbitego, pokrywanie recesji dziąsłowych jako element estetycznego leczenia stomatologicznego.

Zjazd nr 6

Postępowanie z zębami z żywą i martwą miazgą.

Podstawy nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem technik ręcznego i maszynowego opracowania kanałów korzeniowych.

Wkłady koronowo-korzeniowe (indywidualne i prefabrykowane wkłady metalowe, wkłady z włókna szklanego, wady i zalety techniki bezpośredniej i pośredniej).

Estetyczne rekonstrukcje tkanek twardych zęba.

Inlay, Onlay, Overlay - techniki bezpośrednie i pośrednie oraz elementy wykonywane w technologii CAD/CAM.

Estetyka kompozytowa.

Zjazd nr 7

Licówki i korony pełnoceramiczne.

Dobór materiałów na korony i licówki pełnoceramiczne.

Prototypowanie, wax-up, mock-up, bonded functional esthetic prototype (BFEP)

Wykonywanie licówek bez preparacji, z minimalną oraz standardową preparacją.

Preparacje pod korony protetyczne i mosty.

Wyciski tradycyjne i cyfrowe przy wykonywaniu licówek, koron i mostów.

Korony i mosty tymczasowe wykonywane techniką bezpośrednią oraz w technologii CAD/CAM.

Adhezyjne cementowanie licówek i koron.

Zjazd nr 8

Leczenie wielospecjalistyczne w stomatologii estetycznej - endodoncja, periodontologia, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, protetyka stomatologiczna.

Wybrane zagadnienia z medycyny estetycznej w realizacji złożonych planów stomatologicznego leczenia estetycznego.

Zmiany związane ze starzeniem się twarzy i terapia anti-aging.

Mezoterapia, toksyna botulinowa i wypełniacze tkankowe w leczeniu estetycznym.

Zjazd nr 9

Obrona prac dyplomowych

więcej...
 

Jeśli chcesz zapisać się na Studia Podyplomowe "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa" lub uzyskać więcej informacji, prześlij nam swój numer telefonu i adres e-mail:

lub zadzwoń do nas:

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych, sprawdź katalog "Spam" 
w swoim programie pocztowym.


Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne

 

Zajęcia odbywają się w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym GWSH.

Adres:

ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice