DENTARIS - Kursy i Szkolenia dla Lekarzy


Prowadzimy kursy i szkolenia dla lekarzylekarzy dentystów w następujących dziedzinach:

  • chirurgia jamy ustnej, 
  • implantologia, 
  • stomatologia cyfrowa, 
  • stomatologia estetyczna.

Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia,  w organizacji szkoleń współpracujemy z Wydziałem Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, w którym zostało stworzone nowoczesne STOMATOLOGICZNE CENTRUM DYDAKTYCZNE.


Kursy i szkolenia (współpraca z GWSH)


W nowym roku akademickim uruchamiamy nową edycję Szkolenia Podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej", które rozpocznie się:

12 października 2019 - zajęcia będą odbywać się w soboty

Pozostało miejsc: 4

Opłaty: 
Koszt całego szkolenia wynosi 9500 zł.

Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów 

7-dniowy cykl kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szklenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia oraz po jego zakończeniu kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi przy użyciu technik komunikacji na odległość mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, siódmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" obejmują:

- podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,

- planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,

- ekstrakcje i zaopatrzenie zębodołu,

- chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,

- zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,

- usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych,

- chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,

- pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,

- zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,

- chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,

- wydłużanie koron klinicznych zębów,

- przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,

- wycinanie i plastyka wędzidełek,

- podstawy piezochirurgii i elektrochirurgii.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów"?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Co nas wyróżnia?

  • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
  • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych,
  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
  • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.

Kadra:

Kierownik szkolenia:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
MSc. implantolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej .  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych  studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

dr n. med. Artur WITUŁA
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej z ponad 10 letnim stażem. Jako praktykujący stomatolog w kręgu jego zainteresowań zawiera się chirurgia wyrostka zębodołowego, chirurgia implantologiczna i chirurgia ortognatyczna. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim cyfrowo wspomaganym planowaniem odbudowy i przebudowy uzębienia z uwzględnieniem technik chirurgicznych w rekonstrukcjach wyrostka zębodołowego i poprawie estetyki tkanek miękkich. Jest autorem i współautorem ponad 20 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracuje także jako wykładowca w szkoleniach implantoogicznych. Jest certyfikowanym konsultantem w zakresie piezochirurgii.

Opłaty:
Koszt szkolenia wynosi 9000 zł.
Cena egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz wydania Certyfikatu wynosi 500 zł.

więcej...

Harmonogram Szkolenia Podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej" i formularz rejestracyjny dla grupy rozpoczynającej 12 października 2019

Zajęcia będą odbywać się w SOBOTY

 

12 października 2019 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

9 listopada 2019 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

7 grudnia 2019 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

8 lutego 2020 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

7 marca 2020 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

25 kwietnia 2020 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 maja 2020 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej" rozpoczynające się 12 października 2019 (zajęcia będą odbywały się w soboty) lub uzyskać więcej informacji, prześlij nam swój numer telefonu i adres e-mail:

lub zadzwoń do nas:

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych, sprawdź katalog "Spam"
w swoim programie pocztowym.


Harmonogramy zajęć dla grup "w toku"

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w marcu 2019

Wszystkie miejsca zajęte

2 marca - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

6 kwietnia - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

11 maja - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

8 czerwca - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

7 września - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

5 października - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

16 listopada - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w maju 2019

Wszystkie miejsca zajęte

25 maja - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

15 czerwca - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 września - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 października - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 listopada - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

14 grudnia - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

1 lutego 2020 (do uzgodnienia z uczestnikami z uwagi na różne terminy ferii zimowych w różnych województwach) - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne

 

Zajęcia odbywają się w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym GWSH.

Adres:

ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice