DENTARIS - Kursy i Szkolenia dla Lekarzy


Prowadzimy kursy i szkolenia dla lekarzylekarzy dentystów w następujących dziedzinach:

  • chirurgia jamy ustnej, 
  • implantologia, 
  • stomatologia cyfrowa, 
  • stomatologia estetyczna.

Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia,  w organizacji szkoleń współpracujemy z Wydziałem Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, w którym zostało stworzone nowoczesne STOMATOLOGICZNE CENTRUM DYDAKTYCZNE.


Kursy i szkolenia (współpraca z GWSH)


Przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej i tkanki łącznej włóknistej - pokrywanie recesji dziąsłowych

Termin: 14 grudnia 2019      Pozostało miejsc: 3

Koszt szkolenia: 1500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

Przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej i tkanki łącznej włóknistej znajdują zastosowanie w wielu obszarach chirurgii jamy ustnej, między innymi w chirurgii implantologicznej, przedprotetycznej i periodontologicznej. Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak poszerzyć strefę dziąsła skeratynizowanego, powiększyć objętość wyrostka zębodołowego, czy pokryć recesje dziąsłowe. Co najważnie, nauczysz się jak bezpiecznie pobrać przeszczepy błony śluzowej i tkanki łącznej włóknistej z miejsca dawczego oraz jak poprawnie ustabilizować je w miejscu biorczym, aby uzyskać trwałe i przewidywalne rezultaty kliniczne. Przyswoisz sobie sprawdzone protokoły postępowania, dzięki którym rozwiążesz większość problemów związanych z deficytem tkanek miękkich jamy ustnej.

Szkolenie przeznaczone jest dla stomatologów posiadających już pewne doświadczenie w zakresie chirurgii jamy ustnej, przede wszystkim umiejętność preparowania płata i szycia chirurgicznego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych. Uczestnicy pod okiem specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej uczą się krok-po-kroku bezbłędnego pobierania wolnych przeszczepów dziąsła i tkanki łącznej włóknistej oraz mocowania przeszczepów w miejscu biorczym w wielu sytuacjach klinicznych (m. in. recesje dziąsłowe, wąska strefa dziąsła przyczepionego).

 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie "Przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej i tkanki łącznej włóknistej" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Wydłużanie koron klinicznych zębów

Termin: 23 listopada 2019      Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Termin: 7 grudnia 2019           Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt szkolenia: 1500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

 

Wydłużanie koron klinicznych zębów jest procedurą chirurgiczną wykonywaną ze wskazań estetycznych (w przypadkach uśmiechu dziąsłowego, zaburzonego aktywnego lub biernego wyrzynania zębów, asymetrii dziąsłowej i nierównego przebiegu girlandy dziąsłowej) lub funkcjonalnych (umożliwia uzyskanie dostępu do poddziąsłowych ubytków próchnicowych i linii złamania twardych tkanek zęba oraz zwiększa powierzchnię retencji stałych uzupełnień protetycznych).

W celu bezpiecznego i przewidywalnego przeprowadzenia tej procedury należy wziąć pod uwagę wiele czynników, między innymi szerokość strefy dziąsła przyczepionego, głębokość kieszonki dziąsłowej oraz poziom brzegu wyrostka zębodołowego. Aby efekty zabiegu były trwałe należy wybrać odpowiednią do danego przypadku technikę chirurgiczną.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych. Uczestnicy pod okiem specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania procedur chirurgicznego wydłużenia koron zębów w różnych sytuacjach klinicznych.

 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie "Wydłużanie koron klinicznych zębów" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów

Następny nabór: marzec 2020

Koszt: 1500 zł za jeden zjazd (przy wykupieniu całego szkolenia ostatni 7 zjazd jest darmowy, czyli koszt całego szkolenia wynosi 9000 zł)

Opłata egzaminacyjna (dla chętnych): 500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne GWSH
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy rozpoczynającej w marcu 2020

21 marca 2020 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

25 kwietnia 2020 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 maja 2020 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

20 czerwca 2020 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 września 2020 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

17 października 2020 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 listopada 2020 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...
 

Szkolenie "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" jest 7-dniowym cyklem kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

Podczas zajęć omawiany jest nie tylko przebieg samego zabiegu chirurgicznego, ale również kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do procedur, instrumentarium i organizacja gabinetu zabiegowego oraz opieka pooperacyjna nad pacjentem. Podczas szkolenia kursanci otrzymują komplety niezbędnych ankiet, formularzy i zgód dla pacjenta, które mogą wykorzystywać w swoich praktykach w celu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczych.

Szklenia odbywają się raz w miesiącu. Dzięki temu zagwarantowany jest odstęp pomiędzy zajęciami dający możliwość sukcesywnego wdrażania procedur we własnej praktyce. Podczas całego szkolenia oraz po jego zakończeniu kursanci mają możliwość stałego kontaktu z wykładowcami - lekarzami specjalistami chirurgii szczękowo-twarzowej, z którymi przy użyciu technik komunikacji na odległość mogą konsultować swoje przypadki kliniczne na etapie kwalifikacji i planowania zabiegu oraz uzyskiwania wsparcia podczas zabiegu i opieki pozabiegowej.

Ostatni, siódmy dzień szkolenia, jest dniem warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mają możliwość powtórnego przećwiczenia wszystkich procedur, które omawiane były podczas sześciu wcześniejszych dni. Po południu siódmego dnia szkolenia, dla chętnych, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test wielokrotnego wyboru) i praktycznego. Pozytywne zaliczenie obydwu części egzaminu przed komisją składającą się ze specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej jest podstawą do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" obejmują:

- podstawy cięcia i szycia chirurgicznego w jamie ustnej,

- planowanie płata dostępowego do poszczególnych procedur chirurgicznych,

- ekstrakcje i zaopatrzenie zębodołu,

- chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach,

- zaopatrywanie krwawień w jamie usntej,

- usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych,

- chirurgia endodontyczna i resekcje wierzchołków korzeni zębów,

- pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej,

- zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych,

- chirurgia przedprotetyczna - wycinanie przerostów błony śluzowej jamy ustnej, pogłębienie przedsionka jamy ustnej, wygładzanie wyrostka zębodołowego,

- wydłużanie koron klinicznych zębów,

- przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej,

- wycinanie i plastyka wędzidełek,

- podstawy piezochirurgii i elektrochirurgii.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów"?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Punkty edukacyjne

Szkolenie podyplomowe jest akredytowane przez Śląską Izbę Lekarską. Za udział w całym szkoleniu przysługuje 65 punktów edukacyjnych.

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii jamy ustnej. Pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną uprawnia do uzyskania Certyfikatu Ukończenia Szkolenia potwierdzającego opanowanie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie Chirurgii Jamy Ustnej.

Co nas wyróżnia?

  • Posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący realizację chirurgicznego szkolenia praktycznego na specjalnych preparatach zwierzęcych,
  • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rozumieją doskonale problemy prowadzenia leczenia chirurgicznego w praktykach ogólnostomatologicznych,
  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych.
  • W trakcie cyklu szkoleniowego i po jego zakończeniu zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.
więcej...
 
 

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie podyplomowe "Chirurgia Jamy Ustnej" lub uzyskać więcej informacji prześlij nam swój adres e-mail i numer telefonu:

lub zadzwoń do nas

tel. 789 201 335

Jeśli nie uzyskasz od nas odpowiedzi w ciągu 48 godzin sprawdź katalog "Spam" w swoim programie pocztowym.


Harmonogramy zajęć dla grup "w toku"

 

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w marcu 2019

Wszystkie miejsca zajęte

2 marca - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

6 kwietnia - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

11 maja - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

8 czerwca - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

7 września - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

5 października - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

16 listopada - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Harmonogram szkolenia "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" dla grupy, która rozpoczęła w maju 2019

Wszystkie miejsca zajęte

25 maja - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

15 czerwca - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

21 września - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, usuwanie pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

19 października - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

23 listopada - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

14 grudnia - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

1 lutego 2020 (do uzgodnienia z uczestnikami z uwagi na różne terminy ferii zimowych w różnych województwach) - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych sześciu dni szkolenia, po południu dla chętnych egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną

więcej...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.


Aktualności

16. listopada 2019

Zakończyła się pierwsza edycja Szkolenia Podyplomowego "Chirurgia Jamy Ustnej" prowadzonego na Wydziale Medycznym GWSH. Wszyscy Uczestnicy koncertowo zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Naszym wspaniałym Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w leczeniu chirurgicznym Pacjentów!


Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne

 

Zajęcia odbywają się w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym GWSH.

Adres:

ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice