Uzupełnienie siekacza centralnego implantem

 

Przebudowa uśmiechu - poprawa przebiegu linii dziąseł, wydłużenie zębów i pokrycie siekaczy koronami pełnoceramicznymi (bez metalu)

 

Natychmiastowa implantacja po usunięciu korzenia pierwszego przedtrzonowca i wykonanie korony protetycznej

 

Wybielanie zębów w czasie jednej wizyty przy użyciu lampy ZOOM Advanced Power

 

Odbudowa dolnego łuku zębowego protezą "overdenture" na belce opartej na dwóch implantach