Metamorfozy

Uzupełnienie siekacza centralnego implantem

Przebudowa uśmiechu - poprawa przebiegu linii dziąseł, wydłużenie zębów i pokrycie siekaczy koronami pełnoceramicznymi (bez metalu)

Natychmiastowa implantacja po usunięciu korzenia pierwszego przedtrzonowca i wykonanie korony protetycznej 

Wybielanie zębów w czasie jednej wizyty przy użyciu lampy ZOOM Advanced Power

Odbudowa dolnego łuku zębowego protezą "overdenture" na belce opartej na dwóch implantach