Implantologia

Realizujemy proste i złożone plany leczenia implantologicznego. Przeprowadzamy kompleksowe leczenie związane z przygotowaniem kości do implantacji ( zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej , augmentacji kości, w tym także autoprzeszczepy bloków kostnych w obrębie jamy ustnej ) oraz same implantacje – w tym mnogie, odbudowujące całkowite bezzębie. Posiadamy pełne zaplecze sprzętowe i doświadczony – wykwalifikowany personel. Piotr Malara jest absolwentem Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, w którym uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology i do dnia dzisiejszego pracuje jako Tutor dla kolejnych roczników studentów implantologii. Poznaj sylwetkę Piotra Malary .....

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Co to jest implant ?

Implant stomatologiczny to tytanowa śruba, która mocowana jest bezpośrednio w kości, zastępująca korzeń zęba. Po ok. 3 miesiącach implant w pełni integruje się z kością i tworzy pewne podparcie, które posłuży jako filar estetycznej odbudowy protetycznej zastępującej utracony ząb.

Obecnie stosowane implanty, niezależnie od systemu i firmy która je produkuje, wykonane są z tytanu, gdyż jest to materiał biozgodny. Oznacza to, że jest dobrze tolerowany przez organizm człowieka. To sprawia, że w stosunkowo krótkim czasie zostaje przez organizm przyjęty i w procesie osteointegracji zrasta się z kością Pacjenta, stanowiąc z czasem integralną część organizmu.

Czy implant można wszczepić bezpośrednio po usunięciu zęba ?

W sytuacjach, w których istnieje konieczność usunięcia naturalnego zęba, bardzo często istnieje możliwość wprowadzenia implantu natychmiast po ekstrakcji. Dzięki temu pacjent opuszcza gabinet z usuniętym zębem oraz wszczepionym w jego miejsce implantem, na który nałożona jest tymczasowa odbudowa protetyczna. Odbudowa ta zostaje po kilku miesiącach zastąpiona ostateczną koroną protetyczną. 

Postępowanie to wdrażane jest najczęściej w przednim odcinku uzębienia. Należy jednak mieć na uwadze, że o możliwości podjęcia takiego leczenia decyduje szereg czynników, które muszą być wzięte pod uwagę przed zakwalifikowaniem Pacjenta do natychmiastowej implantacji.

Czy u każdego Pacjenta można zastosować implanty zębowe ?

Implanty zębowe można zastosować u większości Pacjentów. Istnieje bardzo niewiele schorzeń, w przebiegu których wszepienie implantów zębowych nie jest wskazane. Podczas konsultacji wnikliwie oceniamy nie tylko stan zdrowia Pacjenta, ale również ilość i jakość tkanki kostnej w miejscu planowanej implantacji. Jeżeli ilość kości nie jest wystarczająca, istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych zabiegów poprawiających warunki dla wprowadzenia implantu, takich jak podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentacja wyrostka zębodołowego z zastosowaniem materiałów kościozastępczych lub autogenne przeszczepy kostne. Piotr Malara przeprowadza wszystkie skomplikowane zabiegi implantacyjne i okołoimplantacyjne.

Ile implantów będzie potrzebne dla uzupełnienia brakujących zębów ?

W leczeniu stomatologicznym implanty zębowe traktowane są jak sztuczne korzenie zębów. Oznacza to, że liczba wprowadzonych implantów może być zdecydowanie mniejsza, niż liczba uzupełnianych zębów. Przy braku wszystkich zębów w szczęce lub żuchwie wystarcza najczęściej od 4 do 6 implantów przy planowanym uzupełnieniu stałym lub od 2 do 4 implantów przy planowanym uzupełnieniu ruchomym.

Czy implanty mogą być stosowane w celu poprawy utrzymania protezy ?

Implanty mogą być stosowane w celu poprawy utrzymania protezy, szczególnie dolnej. Wystarcza wtedy najczęściej wszczepienie 2 lub 4 implantów, na których zostanie oparta proteza (często może być to nawet użytkowana dotychczas własna proteza Pacjenta). Dzięki temu proteza nie będzie przemieszczała się w jamie ustnej podczas jedzenia, czy mówienia. Protezy wyjmowane oparte na implantach z uwagi na swoją stosunkowo niską cenę są rozwiązaniem często stosowanym u Pacjentów.

Jak długo będą służyły mi implanty ?

Trwałość uzupełnień implantoprotetycznych zależy w dużej mierze od utrzymywania przez Pacjenta prawidłowej higieny jamy ustnej. Dlatego też zachęcamy Pacjentów do regularnych wizyt kontrolnych, podczas których monitorowany jest stan dziąseł i kości wokół implantów oraz przeprowadzane są zabiegi profesjonalnej higienizacji jamy ustnej.

Jak wygląda konsultacja implantologiczna ?

Podczas konsultacji implantologicznej oceniany jest ogólny stan zdrowia Pacjenta oraz warunki w jamie ustnej do wprowadzenia implantu. Dlatego też musisz spodziewać się pytań dotyczący swojego stanu zdrowia oraz drobiazgowego badania stomatologicznego. Na pewno konieczne będzie wykonanie badań radiologicznych, szczególnie diagnostyki 3D, w celu oceny stanu tkanki kostnej. Wszystkie badania radiologiczne wykonywane są na miejscu.

Przed wizytą prosimy Pacjentów o przemyślenie swoich oczekiwań w stosunku do leczenia implantoprotetycznego oraz historii swoich dotychczasowych problemów stomatologicznych, aby móc je zwięźle opisać w czasie wizyty. 

Dlaczego powienieneś wykonać leczenie implantologiczne u nas ?

1. Najwyższej klasy specjaliści

Zabiegi implantacyjne wykonuje prof. Piotr Malara, który jest chirurgiem szczękowo-twarzowym i implantologiem z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych i implantologicznych w obrębie twarzoczaszki. W zabiegach uczestniczy zespół z wieloletnim doświadczeniem gwarantującym sprawne przeprowadzenie zabiegu w maksymalnie komfortowych warunkach.

2. Doświadczenie i liczba przeprowadzanych przez nas zabiegów jest gwarantem sukcesu

Specjalizujemy się w wykonywaniu leczenia implantologicznego i implantoprotetycznego, czego potwierdzeniem jest oraz wysoko wyspecjalizowany personel przygotowany do realizacji nawet najtrudniejszych planów leczenia opartego o implanty. Nawet jeśli zostałeś zdyskwalifikowany z leczenia implantoprotetycznego w innej placówce, my możemy Ci pomóc.

3. Kompleksowa diagnostyka z wykorzystaniem stomatologicznego tomografu CBCT

Leczenie implantologiczne najczęściej rozpoczynamy od wykonania badania tomograficznego CBCT, na podstawie którego możemy precyzyjnie określić warunki panujące w jamie ustnej i dokładnie zaplanować leczenie, aby maksymalnie skrócić jego czas i koszty. 

4. Cyfrowe planowanie zabiegu implantologicznego

Umiejscowienie każdego wszczepianego przez nas implantu jest planowane z wykorzystaniem profesjonalnego programu komputerowego. W trakcie planowania sprawdzana jest zarówno objętość bazy kostnej, jak i jej gęstość, aby mieć pewność, że implant zostanie prawidłowo zintegrowany z kością. Stosujemy często szablony implantologiczne, które tworzymy na podstawie autorskiej procedury, która pozwala na najbardziej precyzyjne odwzorowanie w trakcie zabiegu sytuacji zaplanowanej na ekranie komputera. Pozwala to na przeprowadzenie zabiegu w sposób najmniej inwazyjny.

5. Całość leczenia implantologicznego wykonujemy w jednym miejscu

Na miejscu posiadamy cały niezbędny sprzęt do wykonania diagnostyki z wykorzystaniem tomografii CBCT, sporządzenia cyfrowego planu leczenia, przeprowadzenia zabiegów implantacyjnych oraz całej procedury odbudowy protetycznej. Dzięki temu możemy skrócić czas leczenia do absolutnego minimum z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług.

6. Dbamy o najwyższą jakość usług

W naszej Placówce mamy wdrożony wewnętrzny system zapewnienia jakości, dzięki któremu mamy pewność, że każdy Pacjent będzie otoczony odpowiednią opieką od momentu pierwszego kontaktu z naszą recepcją, aż po wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia.

7. Całość leczenia bez bólu

W naszej Placówce przykładamy olbrzymią wagę do minimalizowania bólu w trakcie zabiegów. Wszystkie, nawet najprostsze zabiegi implantacyjne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym bez dodatkowych opłat.

8. Optymalizacja kosztów leczenia

Bardzo dokładnie wsłuchujemy się w oczekiwania Pacjentów aby zaproponować zawsze rozwiązania najlepiej odpowiadające Ich potrzebom. Nie zapominamy, że aspekt finansowy całego leczenia ma duże znaczenie. Dlatego też możemy zaproponować zarówno rozwiązania ruchome, jak i stałe oraz wykonane z materiałów na podbudowie z chromo-kobaltu licowanych porcelaną lub pełnoceramiczne w zależności od wskazań medycznych i zaplanowanego budżetu Pacjenta. U nas możesz mieć pewność, że koszty realizacji uzgodnionego planu leczenie nie wzrosną ani o złotówkę.

9. Gwarancja

Chociaż w medycynie słowo gwarancja ma nieco inne znaczenie, my jesteśmy pewni jakości wykonywanych przez nas usług. Na wszystkie uzupełnienia implantoprotetyczne udzielamy gwarancji, która jest wydłużona względem oferty dostępnej na rynku.