Kursy i szkolenia dla lekarzy

tel. 696 728 230

Prowadzimy kursy i szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w następujących dziedzinach:

Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia,  w organizacji szkoleń współpracujemy z Wydziałem Medycznym Akademii Górnośląskiej w Katowicach, w którym zostało stworzone nowoczesne STOMATOLOGICZNE CENTRUM DYDAKTYCZNE.

Kolejna edycja rozpoczyna się: 27 kwietnia 2024  Pozostało miejsc: 2

Koszt: 2.400 zł za jeden zjazd. Ostatni 8 zjazd powtórkowy i egzamin są darmowe, czyli koszt całego szkolenia wynosi 16.800 zł.

Miejsce szkolenia:
Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne  AG
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

oraz

Klinika MALARA
ul. Raciborska 42
40-074 Katowice

Harmonogram zjazdów:

27 kwietnia 2024 - podstawy cięcia i szycia chirurgicznego, planowanie płata dostępowego do najczęstszych zabiegów w obrębie jamy ustnej oraz pobieranie wycinków błony śluzowej jamy ustnej (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

15 czerwca 2024 - chirurgia w leczeniu endodontycznym i resekcje wierzchołków korzeni zębów, hemisekcje i radektomie (zajęcia teoretyczne i fantomach)

14 września 2024 - ekstrakcje zębów i zaopatrywanie zębodołów, chirurgiczne zapobieganie resorpcji kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach, zaopatrywanie połączeń ustno-zatokowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

12 października 2024 - chirurgia przedprotetyczna, pogłębianie przedsionka jamy ustnej, wycinanie i plastyka wędzidełek, przesuwanie przyczepów mięśniowych, plastyka kości wyrostka zębodołowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

16 listopada 2024 - postępowanie z zębami zatrzymanymi; odsłanianie i usuwanie zębów zatrzymanych; leczenie utrudnionego wyrzynania zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na fantomach)

14 grudnia 2024 - wydłużanie koron klinicznych zębów (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

18 stycznia 2025 - przeszczepy błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanki łącznej włóknistej, zaopatrywanie recesji dziąsłowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne na preparatach zwierzęcych)

8 lutego 2025 - od rana wyłącznie ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych wszystkich procedur omawianych podczas wcześniejszych siedmiu dni szkolenia, po południu egzamin teoretyczny i praktyczny przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną


Chirurgia Jamy Ustnej

Szkolenie "Chirurgia Jamy Ustnej dla Stomatologów" jest 8-dniowym cyklem kursów, których celem jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do przewidywalnego i bezpiecznego przeprowadzania procedur chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym. W stosunku do poprzednich edycji został dodany 1 dzień szkoleniowy poświęcony w całości usuwaniu i odsłanianiu zębów zatrzymanych. Było to podyktowane sugestiami dotychczasowych uczestników naszego szkolenia, którzy widzieli ogromne zapotrzebowanie na te procedury w swoich gabinetach.

Chirurgia jamy ustnej jest jedną z najtrudniejszych dziedzin stomatologii wymagającą nie tylko gruntownego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim doskonałych umiejętności praktycznych. Dlatego też każdy dzień szkolenia składa się z części teoretycznej oraz kilkugodzinnych ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych, podczas których uczestnicy szkolenia pod okiem doświadczonych klinicystów uczą się krok-po-kroku bezbłędnego wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur chirurgicznych.

czytaj więcej ...

Aktualna edycja rozpoczęła się: 28 października 2023   Pozostało miejsc: brak wolnych miejsc

Koszt uczestnictwa w całym szkoleniu wynosi 21.500 zł

Miejsce szkolenia: Stomatologiczne Centrum Dydaktyczne  AG
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice


Harmonogram zjazdów:

28-29 października 2023

Implantologia stomatologiczna - diagnostyka oraz podstawowe zabiegi implantacyjne 

2-3 grudnia 2023

Podstawowe procedury augmentacyjne w implantologii stomatologicznej oraz implantacje natychmiastowe i wczesne

13-14 stycznia 2024

Podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli "sinus lift"

24-25 lutego 2024

Implantoprotetyka


Implantologia Stomatologiczna Curriculum

Szkolenie "Implantologia Stomatologiczna - Curriculum" jest cyklem 4 dwudniowych kursów, których celem jest przygotowanielekarzy klinicystów do samodzielnego prowadzenia leczenia implantoprotetycznego w warunkach gabinetu stomatologicznego. Współczesne wymagania stawiają przed implantologami szereg wyzwań związanych z bezpiecznym i przewidywalnym wykonywaniem zabiegów również u Pacjentów ze znacznym deficytem kości wyrostka zębodołowego. Z kolei wysokie wymagania estetyczne generują potrzebę posiadania przez lekarzy wysokich kompetencji w zakresie zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej oraz umiejętności doboru najwłaściwszych rozwiązań implantoprotetycznych, spośród szerokiej gamy suprastruktur ruchomych i stałych oraz przykręcanych i cementowanych. Ponadto stały rozwój technologiczny stawia wymagania znajomości zarówno klasycznych protokołów postępowania klinicznego w wykonawstwie rozwiązań implantoprotetycznych, jak również wdrażania w praktyce rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej ...

Zajęcia odbywają się w Stomatologicznym Centrum Dydaktycznym Akademii Górnośląskiej oraz w Klinice Malara.

Adres:

Stomatologiczne Centrum  Dydaktyczne  Akademii Górnośląskiej
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice


Klinika Malara
ul. Raciborska 42
40-074 Katowice

tel. 696 728 230