Chirurgia stomatologiczna
i szczękowo-twarzowa

Chirurgia stomatologiczna jest podstawową dziedziną leczenia stomatologicznego realizowaną w Naszej Praktyce. Specjalizacja w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, wieloletnie doświadczenie i szczególne zamiłowanie do tej dziedziny stomatologii sprawiają, że każdego roku zdobywamy zaufanie kilkuset Pacjentów poddających się zabiegom chirurgicznym w naszych gabinetach. Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz wysokie umiejętności naszego personelu sprawiają, że nawet najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne są przeprowadzane w sposób absolutnie bezbolesny, a dyskomfort pooperacyjny zostaje ograniczony do minimum. Wszystkie zabiegi chirurgiczne w Naszej Placówce wykonuje prof. Piotr Malara, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, którego sylwetkę możesz poznać tutaj ...

Prof. Piotr Malara jest autorem rozdziału w podręczniku zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej dotyczącego przeszczepów kostnych, który możesz przeczytać tutaj ...

Wykonujemy pełen zakes zabiegów
z zakresu chirurgii stomatologicznej

Ekstrakcje chirurgiczne i usuwanie pozostawionych korzeni zębów

Korzenie zębów, które złamały się podczas rutynowych ekstrakcji lub w wyniku odłamania się korony zęba muszą zostać usunięte metodami chirurgicznymi. Pozostawienie takich korzeni w kościach szczęk prowadzi do powstania powikłań zapalnych. Dzięki dużemu doświadczeniu klinicznemu jesteśmy w stanie zaoferować pacjentom szeroki wachlarz metod chirurgicznego usuwania takich korzeni w sposób szybki i komfortowy.

Usuwanie zatrzymanych zębów mądrości

Zęby zatrzymane to zęby, które pozostają w kości szczęk. Najczęściej zatrzymaniu ulegają zęby mądrości, tzw. "ósemki", choć nierzadko problem ten dotyczy również kłów i zębów przedtrzonowych. Zęby zatrzymane powodują nawroty stanów zapalnych i dolegliwości bólowych. Ich usunięcie jest często konieczne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Usuwanie zębów zatrzymanych to zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu tkanek dziąsła, zniesieniu kości pokrywającej ząb oraz delikatnym wydobyciu zęba na zewnątrz. Zabieg przeprowadzany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym, choć na życzenie pacjenta może być przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym. Sam zabieg jest całkowicie bezbolesny. Duże doświadczenie kliniczne, delikatne operowanie oraz odpowiednie zaopatrzenie farmakologiczne pacjenta pozwalają na uzyskanie maksymalnego komfortu w okresie pozabiegowym i szybką rekonwalescencję.

Odsłanianie zębów zatrzymanych

Zęby zatrzymane to zęby, które pozostają w kości szczęk po okresie ich fizjologicznego wyrzynania. W określonych sytuacjach możliwe jest ich wprowadzenie do łuku zębowego metodami ortodontycznymi. W pierwszej kolejności zatrzymany ząb musi zostać odsłonięty chirurgicznie a do zęba zostaje doklejony specjalny zaczep. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym i jest całkowicie bezbolesny. 

Resekcje wierzchołków korzeni zębów

Czasami leczenie korzeni zębów nie przynosi spodziewanych rezultatów i rozwija się stan zapalny wokół wierzchołka korzenia zęba. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest odcięcie wierzchołka korzenia i usunięcie rozwijającego się stanu zapalnego. Zresekowane zęby mogą służyć Pacjentom przez wiele lat. W naszym gabinecie przeprowadzamy resekcje zębów jedno- i wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zabiegi są całkowicie bezbolesne, a dzięki wyjątkowo delikatnej technice operacyjnej czas rekonwalescencji po zabiegu jest maksymalnie krótki.

Usuwanie torbieli kości szczęk i tkanek miękkich

W pewnych sytuacjach w kościach szczęk oraz tkankach miękkich jamy ustnej tworzą się patologiczne puste przestrzenie wypełnione płynem, zwane torbielami. Rosnące torbiele mogą doprowadzać do zaburzeń estetyki a nawet do patologicznych złamań kości. Leczenie chirurgiczne polega na całkowitym usunięciu torbieli umożliwiając regenerację kości i wygojenie tkanek miękkich. Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od wielkości zmiany.

Zamykanie połączeń ustno-zatokowych

Po usuwaniu górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych dochodzi czasami do wytworzenia się połączenia pomiędzy jamą ustną a zatoką szczękową. Aby zapobiec rozwinięciu się poważnych powikłań, połączenie takie powinno zostać jak najszybciej zamknięte operacyjnie. Z uwagi na fakt, że im szybciej zabieg taki jest wykonany, tym większa szansa na całkowite wyleczenie, pacjenci zgłaszający się z połączeniami ustno-zatokowymi po ekstrakcjach w innych gabinetach, przyjmowani są w trybie pilnym.

Chirurgia przedimplantacyjna

Deficyt kości wyrostka zębodołowego stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnej chirurgii stomatologicznej i implantologii. Szczególny problem dla klinicystów sprawiają ubytki wyrostka zębodołowego w wymiarze pionowym oraz znaczne ubytki trójwymiarowe. W wielu przypadkach uniemożliwiają one skuteczne przeprowadzenie leczenia implantoprotetycznego w warunkach praktyki stomatologicznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie lekarzy stomatologów ogólnie praktykujących, implantologów i protetyków, w naszym gabinecie przeprowadza się szereg zabiegów rekonstrukcyjnych wyrostka zębodołowego umożliwiających prawidłowe wprowadzenie implantów zębowych w sposób przewidywalny i przede wszystkim bezpieczny.

Zabiegi rekonstrukcyjne wyrostka zębodołowego wykonywane w naszej praktyce obejmują przeszczepy tkanki kostnej z miejsc zewnątrzustnych i wewnątrzustnych, a także operacje z wykorzystaniem naturalnych i syntetycznych materiałów kościozastępczych.

Zabiegi przeszczepów kostnych z miejsc wewnątrzustnych przeprowadzane są z wykorzystaniem kości własnej pacjenta pochodzącej z bródki, ramienia wstępującego żuchwy, wyrostka dziobiastego oraz kresy skośnej żuchwy, okolicy guza szczęki, przednio-bocznej ściany zatoki szczękowej oraz grzebienia jarzmowo-zębodołowego. W przypadku znacznych defektów wyrostka zębodołowego stosujemy przeszczepy materiału własnopochodnego z miejsc zewnątrzustnych w warunkach sali operacyjnej. Najczęściej wykorzystujemy w tym celu takie miejsca dawcze, jak grzebień talerza biodrowego, kość sklepienia czaszki, a w przypadkach gdy konfiguracja miejsca biorczego wymaga znacznych ilości kości gąbczastej – przeszczepy z piszczeli.

Piotr Malara wprowadził metody rekonstrukcji ubytków kości szczęk z wykorzystaniem przeszczepów kości gąbczastej z piszczeli. Opis tej metody został opublikowany w podręczniku zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej. Czytaj więcej tutaj ....

Planowanie zabiegów i wycena ich kosztów wykonywana jest w sposób indywidualny na podstawie badania klinicznego i badań obrazowych.

Chirurgia przedprotetyczna

Warunkiem komfortowego użytkowania uzupełnień protetycznych jest prawidłowe przygotowanie jamy ustnej w celu uzyskania optymalnych warunków utrzymania protez. Szereg wykonywanych w naszym gabinecie zabiegów chirurgicznych umożliwia uzyskanie optymalnych warunków ukształtowania podłoża.

Zabiegi obejmują: