Chirurgia ortognatyczna

Chirurgia ortogantyczna pozwala na leczenie skomplikowanych wad rozwojowych części twarzowej czaszki oraz przywrócenie właściwych stosunków przestrzennych pomiędzy szczęką i żuchwą (dolną szczęką). Piotr Malara jest jednym z nielicznych w Polsce chirurgów szczękowo-twarzowych podejmującym się zaawansowanych zabiegów ortognatycznych przywracających prawidłowy zgryz, poprawiających pracę stawów skroniowo-żuchwowych oraz estetykę rysów twarzy Pacjentów.

Pytania i odpowiedzi

1. Na czym polegają operacje ortognatyczne ?

W trakcie operacji ortognatycznej konieczne jest precyzyjne przecięcie kości szczęki i/lub żuchwy (szczęki dolnej), ustawienie ich w prawidłowej pozycji i zespolenie specjalnymi tytanowymi płytkami i śrubami. Po okresie gojenia kości zrastają się w uprzednio zaplanowanej, nowej pozycji, a tytanowe płytki i śruby mogą zostać usunięte.

2. Czy operacje ortognatyczne pozostawiają po sobie widoczne blizny ?

Absolutnie, nie. Wszystkie cięcia chirurgiczne podczas operacji ortognatycznych wykonywane są w jamie ustnej Pacjenta. Dlatego po operacjach nie pozostają na skórze żadne blizny.

3. W jakim wieku najlepiej jest wykonać operacje ortognatyczne ?

Generalnie operacje ortognatyczne wykonywane są po zakończeniu wzrostu organizmu, chociaż nierzadko do operacji kwalifikujemy Pacjentów, którzy swoją pełnoletniość uzyskali wiele lat wcześniej. Należy pamiętać, że operacje ortognatyczne stanowią zasadniczy element interdyscyplinarnego leczenia chirurgiczno-ortodontycznego. W zależności od rodzaju wady, zabieg chirurgiczny wykonywany jest na początku leczenia ortodontycznego, w trakcie trwania lub po jego zakończeniu.

4. Jaka jest alternatywa dla operacji ortognatycznej ?

Jeśli Twój przypadek kwalifikuje się do zabiegu ortognatycznego, ale nie chcesz poddawać się operacji, jedyną alternatywą możliwą czasami do zastosowania jest tzw. "kamuflaż ortodontyczny". Leczenie to polega wyłącznie na poprawie warunków zgryzowych poprzez przesuwanie samych zębów za pomocą aparatów ortodontycznych, bez przemieszczania kości, w której zęby te są umocowane. W wyniku takiego postępowania poprawie ulega sam zgryz, ale nie rysy twarzy. Nadmierne przemieszczenia samych zębów skutkować mogą ponadto problemami ze strony przyzębia, stawów skroniowo-żuchwowych oraz możliwym powrotem zębów do swojej pierwotnej, nieprawidłowej pozycji.

4. Jakie korzyści odniosę poddając się operacji ortognatycznej ?

Jeśli Twój przypadek kwalifikuje się do zespołowego leczenia chirurgiczno-ortodontycznego, po zabiegu operacyjnym uzyskasz: